DULUX

3
Yes
None
1
1000000
Name...
/dulux/
Detail

Categories:

Dulux
DULUX TRADE VINYL MATT
DULUX TRADE VINYL MATT Image
Key Information
 • Finish Matt
 • Coverage ≈ 11 m²/L
 • Drying Time 1-2 Hours. Drying time depends on weather conditions (humidity, temperature)
Product Description DULUX TRADE VINYL MATT is a top quality high opacity emulsion based on unique AkzoNobel technology which gives excellent coverage and application as well as a wipeable finish for everyday living. Suitable for all normal interior wall and ceiling surfaces. Application Description Apply with Roller, Brush
DULUX TRADE WEATHERSHIELD SMOOTH
DULUX TRADE WEATHERSHIELD SMOOTH Image
Key Information
 • Finish Matt
 • Coverage ≈ 12 m²/L
 • Drying Time 30 minutes. Drying time depends on weather conditions (humidity, temperature)
Product Description DULUX TRADE WEATHERSHIELD SMOOOTH MASONRY PAINT is formulated with a unique high performance acrylic resin that provides guaranteed total protection against all types of extreme weather conditions for up to 15 years. It can be used on most sound, dry exterior masonry and rendering, plus common brick to provide a breathable and flexible paint film that is both UV and mould & algae resistant. Application Description Apply with Roller, Brush
DULUX TRADE METALSHIELD
DULUX TRADE METALSHIELD Image
Key Information
 • Finish Gloss
 • Coverage ≈ 17 m²/L
 • Drying Time 1-2 Hours. Drying time depends on weather conditions (humidity, temperature).
Product Description Dulux Trade Metalsheild Gloss is specially formulated for metal with a quick drying formulation that can be overcoated within 4-8 hours. It provides lasting protection against corrosion on ferrous and non-ferrous metal substrates such as railings, garage doors, lift shafts, staircases and emergency exit routes. Application Description Apply with Roller, Brush
DULUX TRADE METALSHIELD ZINC
DULUX TRADE METALSHIELD ZINC Image
Key Information
 • Coverage ≈ 7 m²/L
 • Drying Time 2-3 Ηours. Drying time depends on weather conditions (humidity, temperature)
Product Description DULUX TRADE METALSHIELD ZINC PHOSPHATE PRIMER is a high performance, primer for ferrous metals with excellent rust inhibiting performance, suitable for internal and external use over hand-cleaned iron and steel as well as blast-cleaned surfaces. Application Description Apply with Brush, Roller
DULUX TRADE VINYL MATT - copy
DULUX TRADE VINYL MATT - copy Image
Key Information
 • Finish Matt
 • Coverage ≈ 11 m²/L
 • Drying Time 1-2 Hours. Drying time depends on weather conditions (humidity, temperature)
Product Description DULUX TRADE VINYL MATT is a top quality high opacity emulsion based on unique AkzoNobel technology which gives excellent coverage and application as well as a wipeable finish for everyday living. Suitable for all normal interior wall and ceiling surfaces. Application Description Apply with Roller, Brush
DULUX TRADE WEATHERSHIELD SMOOTH
DULUX TRADE WEATHERSHIELD SMOOTH Image
Informacion kyç
 • Finish Mat Cover ≈ 12 m² /
 • Koha LDrying 30 minuta. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura)
Përshkrimi i produktit DULUX TRADE WEATHERSHIELD SMOOTH MASONRY PAINT është formuluar me një rrëshirë akrilike unike të performancës së lartë që siguron mbrojtje totale të garantuar kundër të gjitha llojeve të kushteve ekstreme të motit deri në 15 vjet. Ajo mund të përdoret në shumicën e mureve të jashtme të shëndoshë dhe të thatë, plus tulla të zakonshme për të siguruar një film bojë që mund të jetë breathable dhe fleksibël, që është rezistente ndaj UV dhe mykëve dhe algave. Aplikimi  Zbato me rul, Furçë
DULUX TRADE METALSHIELD - copy
DULUX TRADE METALSHIELD - copy Image
Key Information
 • Finish Gloss
 • Coverage ≈ 17 m²/L
 • Drying Time 1-2 Hours. Drying time depends on weather conditions (humidity, temperature).
Product Description Dulux Trade Metalsheild Gloss is specially formulated for metal with a quick drying formulation that can be overcoated within 4-8 hours. It provides lasting protection against corrosion on ferrous and non-ferrous metal substrates such as railings, garage doors, lift shafts, staircases and emergency exit routes. Application Description Apply with Roller, Brush
DULUX TRADE METALSHIELD ZINC
DULUX TRADE METALSHIELD ZINC Image
Informacioni kyç 
 • Coverage ≈ 7 m² /
 • Koha e LDrying 2-3 Ηours. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura)
Përshkrimi i produktit DULUX TRADE METALSHIELD ZINC PHOSPHATE PRIMER është një performancë e lartë, abetare për metalet me performancë të shkëlqyeshme të ndryshkut, të përshtatshme për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm mbi hekurin dhe çelikun e pastruar me dorë, sipërfaqet e pastruara me shpërthim. Aplikimi Zbato me Furçë, rul
Dulux
DULUX TRADE VINYL MATT Image
DULUX TRADE VINYL MATT
Key Information Finish Matt Coverage ≈ 11 m²/L Drying Time 1-2 Hours. Drying time depends on weather conditions (humidity, temperature) Product Description DULUX TRADE VINYL MATT is a top quality high opacity emulsion based on unique AkzoNobel technology which gives excellent coverage and application as well ... Read More
DULUX TRADE WEATHERSHIELD SMOOTH Image
DULUX TRADE WEATHERSHIELD SMOOTH
Key Information Finish Matt Coverage ≈ 12 m²/L Drying Time 30 minutes. Drying time depends on weather conditions (humidity, temperature) Product Description DULUX TRADE WEATHERSHIELD SMOOOTH MASONRY PAINT is formulated with a unique high performance acrylic resin that provides guaranteed total protection agai... Read More
DULUX TRADE METALSHIELD Image
DULUX TRADE METALSHIELD
Key Information Finish Gloss Coverage ≈ 17 m²/L Drying Time 1-2 Hours. Drying time depends on weather conditions (humidity, temperature). Product Description Dulux Trade Metalsheild Gloss is specially formulated for metal with a quick drying formulation that can be overcoated within 4-8 hours. It provides las... Read More
DULUX TRADE METALSHIELD ZINC Image
DULUX TRADE METALSHIELD ZINC
Key Information Coverage ≈ 7 m²/L Drying Time 2-3 Ηours. Drying time depends on weather conditions (humidity, temperature) Product Description DULUX TRADE METALSHIELD ZINC PHOSPHATE PRIMER is a high performance, primer for ferrous metals with excellent rust inhibiting performance, suitable for internal and external use ... Read More
DULUX TRADE VINYL MATT - copy Image
DULUX TRADE VINYL MATT - copy
Key Information Finish Matt Coverage ≈ 11 m²/L Drying Time 1-2 Hours. Drying time depends on weather conditions (humidity, temperature) Product Description DULUX TRADE VINYL MATT is a top quality high opacity emulsion based on unique AkzoNobel technology which gives excellent coverage and application as well ... Read More
DULUX TRADE WEATHERSHIELD SMOOTH Image
DULUX TRADE WEATHERSHIELD SMOOTH
Informacion kyç Finish Mat Cover ≈ 12 m² / Koha LDrying 30 minuta. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura) Përshkrimi i produktit DULUX TRADE WEATHERSHIELD SMOOTH MASONRY PAINT është formuluar me një rrëshirë akrilike unike të performancës së lartë që siguron mbrojtje totale të ga... Read More
DULUX TRADE METALSHIELD - copy Image
DULUX TRADE METALSHIELD - copy
Key Information Finish Gloss Coverage ≈ 17 m²/L Drying Time 1-2 Hours. Drying time depends on weather conditions (humidity, temperature). Product Description Dulux Trade Metalsheild Gloss is specially formulated for metal with a quick drying formulation that can be overcoated within 4-8 hours. It provides las... Read More
DULUX TRADE METALSHIELD ZINC Image
DULUX TRADE METALSHIELD ZINC
Informacioni kyç  Coverage ≈ 7 m² / Koha e LDrying 2-3 Ηours. Koha e tharjes varet nga kushtet e motit (lagështia, temperatura) Përshkrimi i produktit DULUX TRADE METALSHIELD ZINC PHOSPHATE PRIMER është një performancë e lartë, abetare për metalet me performancë të shkëlqyeshme të ndryshkut, të përshtats... Read More